fbpx

Ograniczone prawa rzeczowe, hipoteka, zastaw, użytkowanie, służebność

Jakiś czas temu opowiedziałem Ci o formach władania nieruchomościami (artykuł przeczytasz tu… link). Dziś przedstawię Ci pozostałe ograniczone prawa rzeczowe. Jak sama nazwa może na to wskazywać, prawa rzeczowe ograniczone są uprawnieniami do korzystania z nieruchomości w ściśle określony sposób.

Zacznę od hipoteki, czyli od rodzaju kredytu, który często jest niesłusznie określany jako  ‘’zadłużenie nieruchomości’’.

Hipoteka to zabezpieczenie wierzytelności (czyli długu) i obciążenie nieruchomości. Ujawniana jest w 4 dziale księgi wieczystej. Hipoteka może zabezpieczać interesy banku, osoby fizycznej czy Urzędu Skarbowego. Wyróżniamy kilka jej rodzajów:

  • Przymusowa, która zabezpiecza wierzytelność np. ZUS-u lub Urzędu Skarbowego,
  • Zwykła, która zabezpiecza wierzytelność np. banku,
  • Łączna, która zabezpiecza należność obciążając więcej niż jedną nieruchomość (więcej zabezpieczeń dla jednego długu),

Hipoteka ma również zbliżone cechy do zastawu, który dodatkowo może być zabezpieczony na rzeczach ruchomych.

Kolejnym, ogarniczonym prawem rzeczowy, które musisz znać, jest użytkowanie, czyli forma używania, np. mieszkania wraz z możliwością pobierania pożytków z danej nieruchomości. Użytkowanie powstaje wskutek zawarcia umowy między właścicielem rzeczy a przyszłym użytkownikiem. W umowie strony mogą zawrzeć termin końcowy użytkowania oraz wysokość odpłatności. Obok użytkowania znajduje się też przeciwstawna forma, którą nazywamy użyczeniem. Pozwala ona korzystać z nieruchomości, ale nie pobierać z tego pożytków. A czym są pożytki? To nic innego jak przychody.

Formą ograniczonego prawa rzeczowego, która budzi dużo kontrowersji, jest służebność. Prawdopodobnie znasz kilka historii, gdzie ktoś kupuje ‘’mieszkanie z babcią’’ lub ‘’z drogą przez środek domu’’. Służebność to nic innego jak rodzaj ograniczeń lub przywilejów w rozporządzaniu nieruchomością. Informacje o ograniczeniach znajdziesz w 3 dziale księgi wieczystej, natomiast o przywilejach przeczytasz w 1 dziale w spisie praw związanych z nieruchomością.

W tym ograniczeniu ważna jest perspektywa i aktualna sytuacja. Dla jednej ze stron coś może okazać się przywilejem, a dla drugiej – ograniczeniem.

Istnieją dwa rodzaje służebności:

  • Osobista, która może polegać na zamieszkiwaniu tej nieruchomości aż do śmierci przez osobę wymienioną w akcie notarialnym, dla której ustanowiono służebność. Taka informacja musi zostać zawarta w księdze wieczystej, dlatego zawsze pamiętaj o jej sprawdzeniu.
  • Przechodu lub przejazdu, która jest związana z dojściem lub przejazdem do posesji. Ustanawiane są polubownie aktem notarialnym lub sądownie, jeśli strony nie mogą się porozumieć.

Pamiętaj:

  • Zawsze czytaj podstawę nabycia i księgę wieczystą. To Twoja skarbnica wiedzy, która dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o każdej nieruchomości.
  • Inside Park służy pomocą. Jeśli masz jakiś problem, napisz do nas!

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Więcej wpisów

Rynek nieruchomości

Kamienice idą na uniwersytet

Pełna sala wykładowa, a wśród słuchaczy pracownicy Katedry Nieruchomości i Inwestycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z prof. Włodzimierzem Karaszewskim na czele – takie audytorium zgromadził pierwszy wykład prezesa Inside Parku na

Czytaj Więcej »
Aktualności

O czym nie powie ci agent ubezpieczeniowy

Marcin Kłodnicki, przedsiębiorca i inwestor od szesnastu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, finansowym oraz biznesem, był gościem lutowego spotkania toruńskich mieszkaniczników. M. Kłodnicki wyjaśniał zawiłości umów ubezpieczeniowych. Marcin Kłodnicki to

Czytaj Więcej »