fbpx

Jak powinno wyglądać BHP na budowie?

Ktoś powiedział ostatnio, że zasady BHP są nudne i złamał mi tym serce…

Jak dobrze wiemy, temat BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) jest bardzo obszerny. Ile zawodów, tyle norm, tyle przepisów, które trzeba stosować. Mam świadomość, że nie przestrzegając przepisów BHP w pracy, często dochodzi do zabawnych zdarzeń. Wszystko dobrze, gdy kończą się one szczęśliwie, a nie w jakiś przykry dla nas sposób. Bezpieczeństwo znajduje się w piramidzie ludzkich potrzeb według Maslowa. Wiecie, to taka piramidka, gdzie mamy kilka szczebli. Bezpieczeństwo  jest drugie od dołu, czyli podpiera resztę potrzeb. Gdy nie ma Bezpieczeństwa, nie czujemy się kochani, nie czujemy przynależności do grup społecznych itd.  Nie będę tu wchodził w kompetencje psychologów, ale myślę, że każdy z nas wie o co chodzi.
Ze względu na to, że znajdujemy się na stronie inwestujewieruchomosci.pl, dziś pochylę się tylko nad BHP na budowie. Podczas remontu na budowie przewija się często kilka ekip naraz. Kto ma to wszystko nadzorować? Pierwszą osobą, która tym się zajmuje jest sam inwestor. Według ustawy o prawie budowlanym, Inwestor zapewnia:

1) opracowanie projektu budowlanego stosownie do potrzeb i innych projektów,

2) objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) wykonanie i odbiór robót budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych

Kolejną ważna osobą na budowie jest kierownik budowy. To on jest odpowiedzialny za opracowanie BIOZ czyli Bezpieczeństwo I Ochrona Zdrowia na budowach, która musi być sporządzona przez niego lub zlecona innej osobie. BIOZ obowiązuje wtedy, gdy budowa trwać będzie  co najmniej 30 dni i jednocześnie będzie zatrudniać więcej niż 20 osób lub gdy w trakcie budowy wykonywana będzie przynajmniej jedna z następujących robót budowlanych:

  • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
  • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
  • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
  • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
  • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
  • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

W takim planie musi być zawarta informacja, jakie będą prowadzone prace, ich opis, w jakich warunkach będą wykonywane i jakie środki ochrony indywidualnej będą wykorzystane (czyli ochrona głowy, oczu, rąk, układu oddechowego, układu słuchu).  Informacja zbiorowa, czyli to wszystko, przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Są to rozwiązania techniczne stosowane w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach., czyli np odpowiednie oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja, czyli to co sprawia, że pracujemy w odpowiednich warunkach.

Ważną kwestią na budowie jest zagospodarowanie terenu budowy, czyli rozmieszczenie zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na terenie budowy, maszyn i innych sprzętów technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów, przewodów instalacji elektrycznej, oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących, oraz projektowanych obiektów.

Trochę opowiedziałem o przepisach, ale jak to wygląda w teorii?

Oszczędzając pieniądze, zawsze szuka się oszczędności, ale pamiętajmy, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać! Pomijam fakt, że takie oszczędzanie, przynosi większe koszty. Wystarczy kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, która może nałożyć na nas kary, za nie przestrzeganie przepisów. O wiele cenniejsze jest ludzkie życie i zdrowie, mówię tu o wypadkach, które mają miejsce budowie. Życia ludzkiego i tragedii rodzin nie możemy w żaden sposób wycenić. Na szczęście świadomość bezpieczeństwa oraz odpowiednie podejście na budowie inwestorów i samych pracowników się zmienia. Odprawy, badania lekarskie, sprawdzenie czy pracownik jest zdolny do pracy to coraz częstszy widok na naszych budowach.Ale kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na budowie? Każdy pracownik! Wszyscy którzy znajdują się na danym obiekcie.  Nie może być tak, że pracownicy widząc jakieś zagrożenie, typu przecięty kabel, niesprawny sprzęt, albo że jakiś pracownik, wykonuje jakieś prace bez odpowiedniego zabezpieczenia, nie ma kasku, okularów ochronnych, rękawic ochronnych, nie reaguje. Podejdźmy i powiedzmy, że takie prace nie są możliwe do wykonania bez spełnionych warunków. Nie bójmy się upominać ludzi, ponieważ bezpieczeństwo innych jest bezpieczeństwem naszym.  

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Więcej wpisów

Rynek nieruchomości

Kamienice idą na uniwersytet

Pełna sala wykładowa, a wśród słuchaczy pracownicy Katedry Nieruchomości i Inwestycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z prof. Włodzimierzem Karaszewskim na czele – takie audytorium zgromadził pierwszy wykład prezesa Inside Parku na

Czytaj Więcej »
Aktualności

O czym nie powie ci agent ubezpieczeniowy

Marcin Kłodnicki, przedsiębiorca i inwestor od szesnastu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, finansowym oraz biznesem, był gościem lutowego spotkania toruńskich mieszkaniczników. M. Kłodnicki wyjaśniał zawiłości umów ubezpieczeniowych. Marcin Kłodnicki to

Czytaj Więcej »