fbpx

Kredyty w końcu w górę, stopy procentowe nadal bez zmian!

Jak wynika z ostatnich informacji publikowanych przez Biuro Informacji Kredytowej, w lutym w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła wartość wnioskowanych kwot kredytu hipotecznego. Rada Polityki Pieniężnej nadal utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Sprawdzamy wyniki trzeciego badania, które toruńska firma Inside Park cyklicznie przeprowadza, aby poznać nastroje i opinie dotyczące rynku nieruchomości. Tym razem postawione pytanie dotyczyło oczekiwanych zmian wysokości stopy procentowej.

Reklama

Warto przypomnieć, że stopy procentowe NBP są instrumentem wykorzystywanym przez bank centralny do regulowania ilości pieniądza na rynku. Przy ich pomocy NBP wpływa na wysokość stóp procentowych na rynku międzybankowym, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. W naszym kraju decyzję o ich wysokości podejmuje Rada Polityki Pieniężnej.

W praktyce, abstrahując od relacji między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym, o znaczeniu tego narzędzia polityki monetarnej mogli przekonać się wszyscy posiadacze kredytów o zmiennym oprocentowaniu — wskutek podwyżki stóp procentowych rośnie oprocentowanie kredytu, rosną także odsetki i podnosi się automatycznie wysokość raty kredytowej.

Nastroje i oczekiwania odnośnie decyzji RPP są też o tyle ważne dla każdego z nas, że planując gospodarowanie swoim majątkiem, drogie kredytu ograniczają inwestycje, a zwiększają skłonność do oszczędności. Przy wyższych stopach procentowych rośnie oprocentowanie lokat bankowych czy innych terminowych depozytów. W perspektywie makroekonomicznej stopy procentowe to kluczowy czynnik walki z inflacją, gdyż pozwalają wpływać na popyt konsumpcyjny, wydatki inwestycyjne i ilość pieniądza w obiegu.

Czego więc oczekują przebadani przez Inside Park? Zanim o wynikach trzeba podkreślić, że aż 70 proc. ankietowanych to osoby w wieku 21-30 lat, a więc żywotnie zainteresowane tym tematem z uwagi na dostęp do hipotek i zdolność kredytową. Jak podało kilka dni temu Biuro Informacji Kredytowej, o 37,6% spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w lutym 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, ale w porównaniu do stycznia 2023 r. była wyższa o 4 proc. wyższa.

Jakie zmiany na rynku stóp procentowych przewidują osoby, które udzieliły odpowiedzi na pytanie postawione przez toruńskiego dewelopera? Wzrost bądź zdecydowany wzrost zakłada w sumie ponad 65 proc. z nich. Ciekawą analizę, tego, co musiałoby się stać, żeby doszło do podwyżek stóp, przygotowali przedstawiciele mBanku. Możecie się z nią zapoznać po kliknięciu TUTAJ.

Niewiele ponad 30 proc. osób w ankiecie IP oczekuje bądź spodziewa się obniżenia wysokości stopy procentowej i taka postawa wydaje się bliższa poglądom przedstawianym przez prezesa NBP Adama Glapińskiego podczas czwartkowej (9 marca) i kilku wcześniejszych konferencji prasowych organizowanych po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej.

W opublikowanym właśnie cyklicznym dokumencie pt. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, można zauważyć stopniowe obniżanie się inflacji w latach 2023-2025, po tym, jak za poprzedni miesiąc ma ona przebić granicę 18 proc.

Na koniec trzeba przypomnieć, iż Rada Polityki Pieniężnej dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. Od 2004 r. celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości plus/minus 1 punktu procentowego w średnim okresie. Średniookresowy charakter celu inflacyjnego oznacza, że – ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Więcej wpisów

Rynek nieruchomości

Kamienice idą na uniwersytet

Pełna sala wykładowa, a wśród słuchaczy pracownicy Katedry Nieruchomości i Inwestycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z prof. Włodzimierzem Karaszewskim na czele – takie audytorium zgromadził pierwszy wykład prezesa Inside Parku na

Czytaj Więcej »
Aktualności

O czym nie powie ci agent ubezpieczeniowy

Marcin Kłodnicki, przedsiębiorca i inwestor od szesnastu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, finansowym oraz biznesem, był gościem lutowego spotkania toruńskich mieszkaniczników. M. Kłodnicki wyjaśniał zawiłości umów ubezpieczeniowych. Marcin Kłodnicki to

Czytaj Więcej »